Stichting Kat op het Spek is een “Algemeen Nut Beogende Instelling”, een zogenoemde ANBI-instelling.

Jaarverslagen

2015

2016

2017

2018

Beleidsplan

Klik hier